Thursday, September 23, 2021

15-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-off 60-on 65-on  

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,52 cm
Stephen - Surabaya
Handling: Samurai Surabaya

Kohaku,55 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Kohaku,55 cm
Gunawan.. - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,55 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Twinkoi

Taisho Sanshoku,53 cm
Kevin - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Taisho Sanshoku,51 cm
Eryno - Surabaya
Handling: Samurai Surabaya

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,55 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre Jkt

Showa Sanshoku,53 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Showa Sanshoku,55 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,53 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

Shiro Utsuri,54 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre Jkt

Shiro Utsuri,55 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre Jkt

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,55 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Dogama

Shusui,51 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Shusui,52 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,55 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Yung Ido Koi

 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,55 cm
LuDo Koi - Bandung
Handling: LuDo Koi

 

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,54 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre Jkt

Hikari Moyomono,55 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Dogama

Hikari Moyomono,51 cm
Jakarta Koi Centre - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,52 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

Kinginrin A,52 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Kinginrin A,54 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,54 cm
Aria Widjaja - Surabaya
Handling: Samurai Koi Centre

Kawarimono,53 cm
Surabaya Koi Club - Surabaya
Handling: Surabaya Koi Club

Kawarimono,53 cm
dr. Andi Oktama sp.OG - Solo
Handling: Jakarta Koi Centre

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3